Phần mềm

Download

 

 
  • LedSet v2.6.1(Phần mềm dùng cho card Linsn)
  • LED Mplayer v2.0.5 (Phần mềm dùng cho card Q1-plus)
  • LedshowTW2014 v14.02.13.00
  • LedEdit 2012
  • Phần mềm điều khiển máy tính từ xa TeamViewer
  • Phần mềm điều khiển máy tính từ xa UltraViewer