Phần mềm Hướng dẫn Download
 • Kystar Console (Phần mềm dùng cho card Kystar)
  Tải 2 file về cho vào cùng 1 thư mục, giải nén các file ra
  sau đó dùng phần mềm
  Fastest File Splitter And Joiner để gộp file lại.
    

1,2

 • Phần mềm Fastest File Splitter And Joiner
      
 • LedSet v2.6.1(Phần mềm dùng cho card Linsn)
    
 • LED Studio v12.65.2020.0109.1 bao gồm LEDSET 2.7
    
 • LED Mplayer v2.0.5 (Phần mềm dùng cho card Q1-plus)
    
 • LedshowTW2014 v14.02.13.00
    
 • LedEdit 2012
    
 • Phần mềm điều khiển máy tính từ xa TeamViewer
 • Phần mềm điều khiển máy tính từ xa UltraViewer